Čeština English
Návrat na hlavní rozcestník
Eshop

To NEJ z IGEF


 


Vývoj stresového potenciálu
Stálé používání infračerveného sálavého tepla Sun of Hope má příznivý účinek na neměnnost průběhu křivky stresového potenciálu

Teplo z infračerveného sálavé zářiče pak může pozitivně působit na vysokou stresovou zátěž


Vývoj srdečního tepu
Trvalé používání léčebných tepelných panelů stabilizuje pravidelnost srdečního rytmu

Průměrný srdeční tep se snižuje

Po aktivaci infračerveného zářiče se průměrný srdeční tep osob vyvíjí směrem k hodnotě, která se očekává od zdravého organismu

Infračervené tepelné záření se v lidském organismu odráží ve zlepšení pravidelnosti srdečního tepu

Dostatečně vysoká variabilita srdečního tepu (který je nejdůležitějším parametrem pocitu pohody a vitality) je příznakem dobrého zdraví

Zvyšují-li se nároky na organismus, variabilita srdečního tepu se snižuje

Lze očekávat, že stálé používání infračervených tepelných panelů společnosti Sun of Hope s.r.o. bude více podporovat rovnováhu biologického pole

Podpůrný účinek infračerveného tepelného záření vede ke snížení potřebného výkonu na zachování vegetativní rovnováhy o cca 22%

Vedle snížení výkonu kardiovaskulárního systému lze sledovat i lepší pravidelnost intervalů srdečního rytmu

Neustálé používání infračervených tepelných panelů vede k odlehčení kardiovaskulárního systému při zachování vegetativní rovnováhy

Vývoj průměrné teploty kůže

Průměrná teplota kůže narůstá již ve velmi krátké době na hodnoty tělesné pohody

V relativně krátké době dosahuje osoba vystavená účinkům infračerveného sálavého tepla teploty tělesné pohody – průměrná teplota kůže narůstá za pouhých 10 minut aktivního sálání již o 5 °C

Vývoj průměrného prokrvení tkání

Průměrná hodnota podporovaného prokrvení tkání se již po 20 minutách používání infračerveného tepelného zářiče zvyšuje o více jak 20%

S nárůstem průtoku krve (prokrvení ) přímo souvisí výše popsaný nárůst teploty kůže

Při delším používání tepelných panelů Sun of Hope je třeba očekávat trvalou stabilizaci podporovaného prokrvení

Z provedené studie vyplývá, že zářivá energie vycházející z infračervených tepelných panelů Sun of Hope neobsahuje rušivé potenciály polí – tedy elektrosmog, který svojí informací vyvolává biologicky oslabující či škodlivý účinek na organismus


Vývoj parametrů nervové aktivity
Lze očekávat, že delší či trvalejší využívání infračerveného tepelného záření povede ke zlepšení variability srdečního tepu a tím i k lepší přizpůsobivosti měnícím se zátěžím


Závěry studie IGEF


Frekvence tepelného záření panelů Sun of Hope neobsahují žádný potenciál rušivých polí, který působí na organismus zvýšeným stresem

Spektrum infračerveného tepelného záření, které je vytvářeno tepelnými panely Sun of Hope se současně projevuje podpůrným účinkem na rytmy základní regulace lidského organizmu

Používání infračervených tepelných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. se ohledně podpůrného účinku infračerveného tepelného záření na stabilitu lidského biologického pole a na vyrovnání vegetativní rovnováhy doporučuje.

Testované osoby se již po krátké době působení dostaly na teplotu své tělesné pohody.

Všechny testované osoby pociťovali sálavé teplo z infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. jako příjemné a blahodárné.

Aktivace infračerveného tepelného záření vedla k vyšší pravidelnosti srdečního rytmu testovaných osob. Průměrný srdeční tep vykázal v době testu pozitivní vývojový trend.

Průměrné podporované prokrvení u všech testovaných osob vzrostlo v krátké době aplikace infračerveného tepelného zářiče o 24%, v jednotlivém případě byla zaznamenána aktivace prokrvení až 41%.

Příjemné vnímání infračerveného tepelného záření se odrazilo i ve zlepšení variability srdečního tepu, které je v moderní psychologii měřítkem vitality a dobrého zdravotního stavu. Při zvyšující se pravidelnosti průběhu IBI se v době trvání testu snížila délka intervalů srdečního tepu o 8,4%.

Během krátké doby působení infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. bylo u testovaných osob dosaženo zdravého vyrovnání aktivity sympatického a parasympatického nervového systému. Výkon vegetativního nervového systému se snížil o 40,7%. Zejména se snížil podíl aktivity sympatického nervového systému, který zodpovídá za vnímání a zpracování stresu.

Pravidelnost srdečního tepu se při aktivaci infračerveného tepelného zářiče zvýšila i snížením počtu sousedních párů srdečních tepů s velkým rozdílem v intervalech o 38 %.

Arytmie (RMSSD) u testovaných osob zahrnutých do této studie se v době trvání výzkumu zlepšila o 6%.

Převažující dominance sympatického nervového systému u testovaných osob v neutrálním stavu se již po 20 minutách použití infračerveného tepelného záření posunula do normálních hodnot. Dá se očekávat, že pozitivní účinek tepelného záření z infračervených topných panelů firmy Sun of Hope s.r.o. při dlouhodobém používání bude ještě více stabilizovat rovnováhu biologického pole uživatelů.


 

Napište nám

Napište nám

Máte jakýkoliv dotaz? Neváhejte nám naspat a zeptat se. Rádi Vám odpovíme.
Diskuze

Nejčastější otázky

Zajímá Vás naše technologie? Nevíte si rady? Tak neváhejte a prohlédněte si nejčastěší otázky.